Nákupní a Reklamační řád

 
1. Všeobecná ustanovení
2. Předmět smlouvy
3. Objednání zboží
4. Cena a platební metody
5. Dodací lhůta
6. Dopravné
7. Záruka, reklamační řád
8. Závěrečná ustanovení
 
 
1. Všeobecná ustanovení
Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup ve virtuálním obchodě www.velkoobchod-prikryl.cz (dále prodávající), a vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
 
2. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy jsou položky výslovně uvedené v objednávce (dále jen zboží). Veškeré zboží je jednoznačně identifikováno jeho názvem, cenou, popř. barevným provedením. (Barevné provedení může být zkresleno digitalizací.)
Prodávající se zavazuje, že:
-  bude dodávat bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
-  bude dodávat zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
-  bude dodávat zboží vybavené českými návody k obsluze a záručními listy, je-li to pro daný druh zboží obvyklé
-  bude komunikovat s kupujícím o jeho objednávce, bude ho informovat elektronickou poštou o přijetí objednávky, její expedici a přijaté platbě za zboží
-  v případě nesplnění dodacích lhůt stanovených v internetovém obchodu bude o tomto stavu kupujícího včas informovat
-  bude uveřejňovat skutečné a konečné ceny, které kupující zaplatí za zboží, DPH a dopravu
-  osobní údaje kupujícího bude chránit v maximální možné míře a neposkytne je žádným jiným subjektům.
Práva a povinnosti kupujícího:
-  kupující je uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno
-  kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu
-  kupující je seznámen se skutečností, že prodávané zboží má charakter originálu. Proto nelze zaručit shodu barev, rozměrů a vzhledu výrobků s vyobrazením. Foto je nutné chápat jako ilustrační.
-  kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se zavazuje nejpozději do 7 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.
 
3. Objednání zboží
Zboží nabízené na www.velkoobchod-prikryl.cz je možné objednat prostřednictvím objednávkového formuláře e-shopu nebo telefonicky na  číslech 777 878 066, 777 878 238.
Veškeré objednávky uskutečněné výše uvedenými způsoby jsou považovány za závazné. Případné stornování nebo úpravu objednávky může kupující učinit telefonicky na číslech 777 878 066, 777 878 238 nebo e-mailem na adrese: info@velkoobchod-prikryl.cz
Objednáním kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem, které jsou k dispozici na www.velkoobchod-prikryl.cz a že s nimi souhlasí.
V případě, že objednané zboží není dlouhodobě skladem nebo se již nevyrábí, bude kupující neprodleně ze strany prodávajícího kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v co nejkratším termínu.
Právní vztahy vzniklé uzavřením kupní smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.
 
4. Cena a platební metody
Po zaregistrování na www.velkoobchod-prikryl.cz se vám zobrazí vaše nákupní ceny s DPH.

Není-li v popisu zboží uvedeno jinak, platí cenová nabídka zboží vždy po dobu uveřejnění na www.velkoobchod-prikryl.cz
K ceně zboží jsou připočítávány náklady na doručení – viz. bod č. 6.
Kupující mohou využít při placení zboží tyto platební metody:
-  dobírka
-   bankovní převod
 
5. Dodací lhůta
Dodací lhůta je maximálně do 3 dnů ode dne odeslání objednávky. O skutečném datu objednávky budete vždy informováni e-mailem, který bude odeslán ne e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.
Dodací lhůta může být přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže je zpoždění způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím (např. vyprodání zboží). V takových případech bude vždy kupující o delší dodací lhůtě neprodleně informován.
 
6. Dopravné
Objednané zboží je rozesíláno po celém území České republiky, a to prostřednictvím PPL.
 
Dále je možno si zboží z našeho e-shopu vyzvednout v naší vzorkového prodejně v Malenovicích č. 416  nebo maloobchodní prodejně ve Frýdlantě nad Ostravicí, Hlavní č. 1485.

Velkoobchod - ceník dopravy bez DPH    
    do 2 000,00 Kč nad 2 000,00 Kč
PPL (dobírka) 140,00 Kč zdarma
PPL (platba převodem) 125,00 Kč zdarma
PPL Slovensko (dobírka) 240,00 Kč 205,00 Kč
PPL Slovensko (platba převodem) 320,00 Kč 205,00 Kč
Odběr osobně na prodejně (nelze platit kartou) zdarma zdarma


 
V případě způsobu zaplacení dobírkou je úhrada za zboží realizována při převzetí zboží v hotovosti.
 
Při platbě bankovním převodem po dodání zboží je zboží  odesíláno s fakturou, která je splatná do 7 dnů.
Do úplného zaplacení zůstává zboží majetkem prodávajícího.
Kupující je povinen prohlédnout si zboží při jeho převzetí. Je-li zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je kupující povinen neprodleně zkontrolovat stav zboží a v případě jeho poškození sepsat záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy zboží nese dopravce. Kupující je povinen o míře poškození zboží neprodleně informovat prodávajícího.
 
7. Záruka, reklamační řád
Na veškeré zboží nabízené na www.velkoobchod-prikryl.cz poskytuje prodávající záruku 2 až 5 let dle sortimentu zboží.
Vznikne-li na zboží reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci osobně nebo písemně. Oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese: info@velkoobchod-prikryl.cz
Oznámení o závadách musí obsahovat:
- jméno kupujícího
- adresu kupujícího
- telefon, popř. e-mail
- podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla
 
Po obdržení oznámení o závadách bude prodávající kupujícího informovat o následném postupu v závislosti na druhu zboží, zejména o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (adresa prodávajícího, autorizovaný servis apod).
 
Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující doložil doklad o koupi zboží a záruční list reklamovatelného výrobku (byl-li spolu s výrobkem dodán).
 
V případě, že je zboží potřeba zaslat prodávajícímu nebo autorizovanému servisu, je kupující povinen zboží zabalit do originálního obalu, popř. zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží předaného k přepravě nemusí být reklamace uznána.
 
V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v České republice, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.
 
Poskytnutá záruka se nevztahuje zejména na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na vady vzniklé neodbornou manipulací nebo uskladněním. Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé užíváním výrobku v rozporu s návodem k obsluze, zanedbanou údržbou nebo užíváním výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen.
 
8. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na www.velkoobchod-prikryl.cz v den uskutečnění objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.
 
Platné do 01.04.2011